La Plataforma

Xarxa PDA Bullying

L'adhesió sols implica un suport institucional, no implica cap despesa econòmica. Poden adherir-se institucions (entitats, equipaments, serveis, empreses, etc.) vinculades directa o indirectament a l'àmbit de l'educació o en relació amb l'assetjament entre iguals.

L'adhesió suposa la validació i visibilització del codi de bones pràctiques PDA Bullying, que recull els indicadors imprescindibles per a l'abordatge integral de l'assetjament entre iguals en l'àmbit educatiu, formal i no formal.

La responsabilitat de resolució d'un cas des de les institucions implica, a més dels centres educatius, a tots aquells professionals, serveis o equipaments que donen suport durant alguna fase del protocol.

També pots sumar-te, tant si ets una institució com si no, a través de la campanya #Undiamés #SuperarelBullying:

Se sumen al codi de bones pràctiques