La Plataforma

Entitats adherides

Formulari d'adhesió a la plataforma PDA Bullying

Poden adherir-se institucions (entitats, equipaments, serveis, empreses, etc.) vinculades directament o indirecta a l'àmbit de l'educació o en relació amb l'assetjament entre iguals. L'adhesió suposa l'acceptació i visibilització del codi de bones pràctiques.

El codi de bones pràctiques PDA Bullying recull els indicadors imprescindibles per a l'abordatge integral de l'assetjament entre iguals en l'àmbit educatiu, formal i no formal.

La responsabilitat de resolució d'un cas des de les institucions implica, a més dels centres educatius, a tots aquells professionals, serveis o equipaments que donen suport durant alguna fase del protocol.