La Plataforma

Què és PDA Bullying?

La Plataforma PDA BULLYING és una proposta de bones pràctiques per a la prevenció, detecció i actuació de l'assetjament i el ciberassetjament amb origen en entorns educatius, i altres violències entre iguals (infància i adolescència).

Per això plantegem un codi de bones pràctiques que defineix els criteris i indicadors verificables que s'han de tenir en compte per tal de complir amb els requeriments consensuats pels principals agents.

Aquest codi ve sostingut per una plataforma col·laborativa que aglutina recursos i actius, sumant així efectius per superar el bullying.

Objetius plataforma

  • Promoure una mirada de Prevenció, Detecció i Actuació davant el Bullying a nivell estatal, compartint recursos per a l'abordatge de la violència que integrin una mirada de benestar, i que es puguin emmarcar dins el codi de bones pràctiques PDA Bullying.
  • Facilitar, mitjançant l'assessorament i la certificació, que els centres educatius i les institucions que donen suport en alguna fase del protocol puguin complir amb els requeriments necessaris, adaptant-se a les normatives i circuits corresponents per abordar la prevenció, detecció i actuació del bullying de manera integral i efectiva.
  • Generar xarxa i establir un front comú que esdevingui el referent per #superarelbullying.
  • Aportar recursos i eines de suport que ajudin en les diferents fases del protocol PDA tant a famílies, com a educadors/es i d'altres professionals implicats/des.