La Plataforma

Què és PDA Bullying?

La Plataforma PDA BULLYING és una xarxa d'institucions que promovem bones pràctiques per a la prevenció, detecció i actuació de l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals, així com altres violències presents a la infància i l'adolescència.

L'aposta per a superar el bullying es basa en el codi de bones pràctiques, un conjunt de criteris i indicadors verificables consensuats per totes les organitzacions membre de la Plataforma PDA. Aquests indicadors esdevenen clau a fi de complir amb els requeriments consensuats pels principals agents per a l'abordatge integral d'aquest tipus de maltractament. També són els indicadors en què es basa la certificació de bones pràctiques que atorga la Plataforma.

Objetius plataforma

  • Promoure una mirada de Prevenció, Detecció i Actuació davant el Bullying a nivell estatal, compartint recursos per a l'abordatge de la violència que integrin una mirada de benestar, i que es puguin emmarcar dins el codi de bones pràctiques PDA Bullying.
  • Facilitar, mitjançant l'assessorament i la certificació, que els centres educatius i les institucions que donen suport en alguna fase del protocol puguin complir amb els requeriments necessaris, adaptant-se a les normatives i circuits corresponents per abordar la prevenció, detecció i actuació del bullying de manera integral i efectiva.
  • Generar xarxa i establir un front comú que esdevingui el referent per #superarelbullying.
  • Aportar recursos i eines de suport que ajudin en les diferents fases del protocol PDA tant a famílies, com a educadors/es i d'altres professionals implicats/des.