Fundació Servei Solidari

Entitat que treballa per fomentar l'autonomia i ciutadania plena de joves i adults en risc d'exclusió social per generar un canvi cap a una societat més justa, mitjançant l'educació, l'emprenedoria, la sensibilització i una atenció integral i en xarxa a les necessitats de persones i grups.

http://serveisolidari.org/ca/

La Fundació Servei Solidari acull, des de 1999, un dels primers punts Òmnia de tot el territori, oberts al barri i a aquells col·lectius més vulnerables per lluitar contra la cara més fosca de la tecnologia, aquella que deixa fora de joc a algunes persones.

  • Projecte TIC: programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat, que utilitzant com a instrument les eines TIC cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat. En aquest sentit, més enllà de la descoberta i la dotació de les habilitats i competències digitals bàsiques hi ha l’objectiu d’orientar-les en el bon ús d’aquests recursos per tal de que siguin capaces de resoldre problemes i possibles situacions que se’ls hi puguin plantejar i dotar-los de les eines necessàries per un fer-ne un ús responsable. En el moment actual ja no hi ha discussió sobre si es volen o no les eines digitals , o sobre si són bones o dolentes, sinó com aquestes han de ser usades. Per tant, cal una alfabetització digital crítica, no només prestant atenció a  la metodologia de l'aprenentatge en tecnologies informàtiques, sinó també en el contingut, aprenent la funcionalitat tècnica de les eines digitals, però contemplant altres aspectes socials, econòmics, antropològics i relacionals.
  • Projecte Rebela’t: realitzat juntament amb elParlante i que a través de la crítica mediàtica i de dinàmiques participatives, joves de diferents entitats del barri del raval van crear un curtmetratge per a generar consciència sobre el paper que tots i totes tenim enfront de la violència entre iguals a l'escola: