Fundació Ferrer i Guàrdia

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia és una entitat sense afany de lucre que des de 1987 treballa en l’àmbit de la joventut, l’educació, la participació democràtica, la ciutadania europea i les polítiques públiques, en general. És un think tank generador de coneixement que des de la investigació social aplicada, aporta propostes estratègiques i assessoraments a les administracions públiques, dóna suport al moviment associatiu i té aliances amb entitats d’educació popular arreu del territori català.