Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), informem els usuaris de les dades de l'entitat o persona propietària d'aquesta pàgina web:

Responsable

-Denominació Social: ASSOCIACIÓ PDA BULLYING

-CIF / NIF / NIE: G67425249
-Nom Comercial: PDA BULLYING
-Domicili Social: c/ Jaume Fabre, 2, 9º 6ª, 08019, Barcelona.

Contacte

-eMail: programa@pdabullying.com 
-Formulari de contacte online: https://pdabullying.com/es/contacto 
-Perfils en xarxes socials:

Instagram: https://www.instagram.com/pdabullying/

Facebook: https://www.facebook.com/PDAbullying

Twitter: https://twitter.com/PDABullying

Registres:

  • Registre de Tractaments conforme al RGPD: Clients/Proveïdors, Llistes de Correu, Empleats, Selecció de Personal i Usuaris

 

OBJECTE

Associació PDA Bullying (en endavant, “PDA BULLYING”), Responsable del lloc web, posa a la disposició dels Usuaris la present informació a fi de regular l'ús de la pàgina que el mateix posa a la disposició del públic. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'Usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les condicions aquí disposades, així com a qualssevol una altra disposició legal que fos aplicable.

PDA BULLYING” es reserva el dret a modificar qualsevol mena d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació en el lloc web.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Tota la informació relativa a la política de protecció de dades de “PDA BULLYING” es troba en la nostra “Política de Privacitat”.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de “PDA BULLYING” o, si s'escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial (articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual), així com inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit d'aquest. “PDA BULLYING” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, així com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a “PDA BULLYING” i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, “PDA BULLYING” compta amb l'autorització expressa i prèvia per part d'aquests. “PDA BULLYING” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o cap responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'aquest.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Responsable i Usuari es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. L'idioma de redacció i interpretació d'aquest avís legal és l'espanyol. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, “PDA BULLYING” i Usuari acorden sotmetre's als Jutjats i Tribunals de Barcelona.