Escola de Bosc de Montjuïc

L’Escola de Bosc de Montjuïc està situada al costat de la Fundació Miró, Barcelona. Escola pública de titularitat municipal, petita, acollidora i familiar, integrada en el Consorci d’Educació de Barcelona, que imparteix ensenyaments de Segon Cicle d’Educació Infantil i Educació Primària.