CRIPTHOS (STOP BULLYING ESCAPE ROOM)

Cripthos és una empresa experta en Escape Rooms portàtils que, en vista de la necessitat social de treballar la sensibilització del Bullying va crear aquesta proposta d'activitat educativa: Stop Bullying. S'adhereix al Codi de Bones Pràctiques amb la idea de seguir treballant en positiu per a erradicar l'assetjament dins les aules.