Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Entitat que dóna suport al projecte a nivell estatal com a part del 'Programa d'acreditació de bones pràctiques i aplicació de polítiques públiques per a la prevenció, intervenció i seguiment de l'assetjament i ciberassetjament escolar' coordinat i gestionat per la Fundació Aprendre a Mirar, amb la corresponent ajuda a càrrec del 0,7% de l'IRPF.