La Salle Premià

Al municipi de Premià de Mar (Barcelona - Catalunya) se situa La Salle Premià que treballa des del 2020 en contacte amb PDA Bullying per a la millora de l'abordatge del Bullying. Avui dia és un Centre Certificat en Bones Pràctiques per a la prevenció, detecció i actuació en la resposta a l'assetjament entre iguals.