Universitat de Lleida (Servei Cientificotècnic de Millora de la Convivència als Centres Educatius)

El Servei Científic Tècnic per a la millora de la convivència en els centres educatius de la Universitat de Lleida (UdL) té la finalitat de formar el professorat en competències emocionals i en diferents estratègies i programes per a les etapes educatives d'infantil, primària i secundària, enfocats a la millora de la convivència. Contemplen la importància del seguiment de la intervenció recomanada en cada centre.