COIB (Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona)

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) forma part de les institucions sensibles davant la violència des de la perspectiva de salut. Compta amb formacions específiques i espais de debat i divulgació científica donant resposta a elements claus del Codi de Bones Pràctiques PDA Bullying.

Link

PROPOSTA FORMATIVA

Bullying. El paper clau de la infermeria en la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament entre iguals

Un espai de formació pels professionals pensat per aportar eines claus en infermeria per a la prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament entre iguals als entorns educatius.

  • Comprendre el rol infermer dins el protocol PDA (prevenció – detecció – actuació).
  • Mostrar l’educació emocional com un actiu clau per a la prevenció, detecció i actuació en casos d’assetjament entre iguals.
  • Aportar estratègies infermeres per a la promoció d’activitats de prevenció del fenomen bullying.
  • Potenciar dins el rol assistencial i educatiu de la infermera, eines per a la detecció de l’assetjament.
  • Desenvolupar habilitats per a l’atenció reparadora davant l’assetjament escolar a tots els agents implicats/des.