Todos Somos Raros

Proposta educativa i cultural en clau participativa destinada a conscienciar sobre la importància i el valor de la diferència i la diversitat en qualsevol de les seves manifestacions, contribuint així a la prevenció de l'assetjament escolar.

www.todossomosraros.net

Imagen

El projecte està destinat a nens i nenes de dos grups d'edat diferenciats, de 4 a 8 anys i de 9 a 12 anys, i consta de diverses eines -conte infantil, tallers, material didàctic, formació per a famílies-, que poden utilitzar-se juntes o per separat.

Imagen