Per què fer un assessorament amb la Plataforma PDA Bullying?

 

Codi de Bones Pràctiques

PDA Bullying

L’assessorament respon als 16 indicadors de bones pràctiques en prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament entre iguals i altres tipus de conflictes en entorns educatius formals i no formals. També aborda necessitats específiques des de l'entorn comunitari.

Checklist

PDA Bullying®

Recull d’indicadors de bones pràctiques específics per a la resolució d’un cas i per l’abordatge integral del conflicte des de la perspectiva del pla de convivència i de l’activació dels protocols i circuits.

Model Salutogènic

Mirada d’Actius

Abordatge de qualsevol tipus de violència des d’una perspectiva de benestar. El model de prevenció, detecció i actuació està preparat per generar salut a través de potenciar les pròpies fortaleses (actius).

Model SEER de Prevenció Integral del Maltractament

Marc teòric de referència que defineix tots els nivells d’abordatge de la prevenció i fa propostes de bones pràctiques en l’aplicació dins entorns educatius (formals i no formals) i entorns comunitaris.

Model SEER de Tipificació de Maltractament

Marc teòric de referència que esdevé un model de consens interdisciplinari en la tipificació de tot tipus de maltractament. També aporta eines per a la definició d’objectius pedagògics en l’actuació.

Nivells d’abordatge d’ampli abast

Abordatge en tres nivells d’acció: Institucional, Social i Individual. Amb una perspectiva integral s’acompanya qualsevol resposta des de les eines institucionals, de grup i personals.

Mirada de Desenvolupament Socioemocional

Contemplem els cinc models de resposta davant d’un conflicte (Disciplinari, Dialògic, Comunitari, de Mediació i, Socioemocional) i integrem específicament la mirada de desenvolupament socioemocional en els tres nivells del Protocol: Prevenció, Detecció i Actuació.