Certificació

iCAS (Servei per a l'Abordatge Integral del Conflicte)

Assessorament en Protocol

Revisió i verificació de protocols en diferents nivells: Ampli abast institucional (estats, comunitats, municipis, ciutats etc.), i nivell d'abast dins projectes socioeducatius (centres educatiu, equipaments juvenils, empreses lleure, etc.).

Adaptació dels protocols existents a la realitat del projecte educatiu: Des de Plataforma PDA Bullying us acompanyem a donar resposta a aquesta realitat assessorant els equips responsables de protocols (equip de valoració) i ajudant-vos a millorar l'abordatge a cada fase: Bases + Prevenció + Detecció + Actuació.

 

Assessorament de Cas

L'abordatge de cas s'activa en fase de situació d'alerta. Us acompanyem des de l'assessorament a l'equip de valoració en la tipificació, i fins a l'assessorament a l'equip d'intervenció en la resposta. També us oferim entitats, recursos i accions específiques que poden donar resposta a les necessitats en l'abordatge del cas (exemple: taller de detecció o acompanyament reparador per a les famílies).

 

Per què fer un assessorament amb la Plataforma PDA Bullying?

 

Codi de Bones Pràctiques

PDA Bullying

L’assessorament respon als 16 indicadors de bones pràctiques en prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament entre iguals i altres tipus de conflictes en entorns educatius formals i no formals. També aborda necessitats específiques des de l'entorn comunitari.

Checklist

PDA Bullying®

Recull d’indicadors de bones pràctiques específics per a la resolució d’un cas i per l’abordatge integral del conflicte des de la perspectiva del pla de convivència i de l’activació dels protocols i circuits.

Model Salutogènic

Mirada d’Actius

Abordatge de qualsevol tipus de violència des d’una perspectiva de benestar. El model de prevenció, detecció i actuació està preparat per generar salut a través de potenciar les pròpies fortaleses (actius).

Model SEER de Prevenció Integral del Maltractament

Marc teòric de referència que defineix tots els nivells d’abordatge de la prevenció i fa propostes de bones pràctiques en l’aplicació dins entorns educatius (formals i no formals) i entorns comunitaris.

Model SEER de Tipificació de Maltractament

Marc teòric de referència que esdevé un model de consens interdisciplinari en la tipificació de tot tipus de maltractament. També aporta eines per a la definició d’objectius pedagògics en l’actuació.

Nivells d’abordatge d’ampli abast

Abordatge en tres nivells d’acció: Institucional, Social i Individual. Amb una perspectiva integral s’acompanya qualsevol resposta des de les eines institucionals, de grup i personals.

Mirada de Desenvolupament Socioemocional

Contemplem els cinc models de resposta davant d’un conflicte (Disciplinari, Dialògic, Comunitari, de Mediació i, Socioemocional) i integrem específicament la mirada de desenvolupament socioemocional en els tres nivells del Protocol: Prevenció, Detecció i Actuació.

 

Consulta'ns