Fampa Sierra Sur

FAMPA Sierra Sud és una organització de naturalesa associativa i sense ànim de lucre. La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnat Sierra Sur es constitueix a Alcalá la Real (Jaén) i té àmbit d'actuació a tota la Comunitat d'Andalusia.

www.fampasierrasur.com

El seu principal objectiu és promoure i desenvolupar la participació dels pares i mares de l'alumnat en tots els ensenyaments en les seves diferents etapes, nivells i cicles, per a aconseguir l'educació integral de l'alumnat i la plena realització de l'ensenyament gestionat per la comunitat educativa.