Consell Comarcal de La Garrotxa

El Consell Comarcal de La Garrotxa col·labora amb la Plataforma PDA Bullying des del Juny de 2018 a través del treball d'assessorament a la seva Taula de Maltractaments, una eina del territori pel treball de millora de la convivència i la creació d'un protocol comarcal.

Des del 7 de Juny de 2018 la Taula de Maltractaments de La Garrotxa participa de l'Assessorament PDA Bullying gràcies al suport del Consell Comarcal de la Garrotxa i el finançament de @GarrotxaJove (Servei de Joventut del Consell Comarcal), i del Consorci d'Acció Social. La "Taula" és un espai de trobada de diferents institucions publiques del territori i s'ocupa del disseny i preparació d'un protocol comarcal a través d'un grup motor composat per les pròpies institucions.


Grup Motor Protocol PDA Bullying La Garrotxa
Foto: 11 octubre de 2018

El treball s'ha dividit en dues tasques, la de revisar tot el relacionat amb el Pla de Convivència del territori (nivells protocol: prevenció i enes d'observació de la detecció) i el del treball del Protocol de Resposta (nivells del protocol: tipificació i actuació). El grup motor s'ha dividit en dos grups de treball i ha iniciat un procés de revisió i disseny adaptat a les necessitats de la comarca.

Grup Treball Pla Convivència
Foto: 24 de gener de 2019


Grup Treball Protocol Abordatge
Foto: 24 de gener de 2019

⇐ Torna enrere