Mediam

Organització sense afany de lucre que neix per iniciativa d’un grup de persones que creuen en la mediació i la cultura de pau com una forma de transformar el món i fer una societat més justa i més cohesionada. Intervenen en diferents àmbit de la societat com són: escola, societat, organitzacions i famílies.

www.mediam.cat

Disposen d'un projecte d'anàlisi de bones pràctiques que s’estan duent a terme tant des de la prevenció com des de la intervenció. Recull de recursos i informació que pugui ser d’utilitat per els equips docents. Compta amb el suport de l'Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).

www.mediam.cat/prevenint-el-bullying/