Gaptain

Entitat compromesa amb el benestar digital que ofereix solucions tecnològiques i serveis per procurar entorns cibersegurs, dirigits a l'àmbit familiar i als centres educatius (com Segureskola o la Revista Bienestar Digital).