Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF)

El Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF) és un servei preventiu de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix informació, formació i orientació durant l’etapa vital de l’adolescència. És un servei gratuït que, amb una mirada positiva, escolta, ajuda, orienta i acompanya els i les adolescents i les seves famílies. Es tracta de desenvolupar les competències emocionals, cognitives i conductuals necessàries a partir de potenciar les seves pròpies capacitats i habilitats, a través de dos tipus de serveis que treballen de manera complementària.

www.fasi.cat/serveis/saif/

  • Dossier informatiu dels serveis del SAIF (Servei per a Adolescents i Famílies)
  • Centre per a Famílies amb Adolescents
    El Centre per a Famílies amb Adolescents és un espai adreçat a les persones que exerceixen el rol parental (pares, mares o persones tutores) de nois i noies d’entre 12 i 20 anys. Aquí poden dotar-se de recursos per potenciar les seves capacitats i habilitats personals.
  • Aquí t’escoltem
    L’Aquí t’escoltem proporciona als i les joves d’entre 12 i 20 anys eines i recursos per enfortir les seves habilitats personals i socials i fomentar el seu creixement personal.