Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF)

El Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF) és un servei preventiu de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix informació, formació i orientació durant l’etapa vital de l’adolescència. És un servei gratuït que, amb una mirada positiva, escolta, ajuda, orienta i acompanya els i les adolescents i les seves famílies. Es tracta de desenvolupar les competències emocionals, cognitives i conductuals necessàries a partir de potenciar les seves pròpies capacitats i habilitats, a través de dos tipus de serveis que treballen de manera complementària.

www.fasi.cat/serveis/saif/