CRP Les Corts (Centre de Recursos Pedagògics)

Els CRP tenen un àmbit d’actuació que s’ajusta a una zona educativa (en aquest cas, Les Corts), per bé que fan un treball coordinat en l’àmbit del seu Servei Territorial – Consorci d’Educació de Barcelona, així com amb diferents unitats de Serveis Centrals. L’acompanyament als centres des d’aquesta vinculació a la zona afavoreix el tractament personalitzat i promou espais de trobada, intercanvi i treball en xarxa dels seus professionals i entre centres.

Enllaç

Els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris.

El Banc de recursos. La lectura: font de plaer i coneixement és el fruit d’un treball de col·laboració entre els centres de recursos pedagògics (CRP) del Departament d’Ensenyament, constituïts en grup de treball des del 2004. Periòdicament es publica el butlletí digital (novembre, febrer i maig) on es recullen les novetats més destacades que s’han incorporat al BDR.

El CRP Les Corts ha col·laborat donant difusió al programa "comViure" per a superar el Bullying, així com donant espai a la Fira d'Aprenentatge i Servei Comunitari (APSC).