Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)

L’IDHC és un centre d’estudi i reflexió de referència per la generació d’eines i propostes que permetin avançar en la realització efectiva dels drets humans, a escala local, nacional i internacional. Els seus eixos d'actuació són la formació, la recerca i la incidència, així com la comunicació i el desenvolupament corporatiu.

www.idhc.org

 

Amb l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) es donen sinergies a través de la línia de treball sobre Drets Humans de PDA Bullying, així com a través de l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Promoció de la Infància, amb motiu que el gener de 2025, l'Estat Espanyol es sotmet a examen del Comitè dels Drets de la Infància de Nacions Unides i la possibilitat d'elaborar un informe ombra per part de la societat civil. L'IDHC té estatus consultiu a les Nacions Unides i ofereix suport amb la redacció d'aquest informe ombra, o amb possible informació necessària.