Federación de Enseñanza de Uso (FEUSO)

La Federación de Enseñanza de Uso (FEUSO) és una organització sindical independent, pluralista, autònoma i democràtica. Està reconeguda internacionalment, en estar afiliada de ple dret a la Confederació Sindical Mundial de l'Ensenyament (C.S.M.E.) i al Comitè Sindical Europeu de l'Educació (C.S.E.E.). Ofereixen diversos cursos de formació i realitzen accions comunicatives com la Jornada CEDDD-FEUSO "Bullying y discapacidad en la escuela" (27 d'abril de 2022).