Generalitat de Catalunya

Entitat que dona suport al projecte a Catalunya com a part del 'Programa d'Educació Audiovisual en prevenció del ciberbullying i la violència a la infància en xarxes socials i mitjans digitals' coordinat i gestionat per l'Associació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (TAC), amb la corresponent ajuda a càrrec del 0,7% de l'IRPF.