Junta d'Andalusia

La Conselleria d'Igualtat, Polítiques Socials i Conciliació de la Junta d'Andalusia dona suport al projecte a Andalusia com a part del programa de 'Prevención, detección y actuación acoso escolar y ciberbullying' coordinat i gestionat per la Fundación Aprender a Mirar, amb la corresponent ajuda a càrrec del 0,7% de l'IRPF.