Assóciació Cultural elParlante

L'entitat elParlante neix a Barcelona, en el 2009, amb l'objectiu de dissenyar, implementar i avaluar estratègies d'educació + comunicació per a promoure la ciutadania activa. Treballa l'alfabetització mediàtica i relats mediàtics alternatius per a parlar de diferents realitats, així com construir camins de diàleg i de trobada, com és el cas del bullying.