Begoplay - Siente tus emociones

Be go play és un projecte d'educació emocional, a càrrec de Margarita Gonzalo López, pedagoga apassionada de l'educació emocional com a eina de creixement i canvi, especialitzada també en coaching, PNL i medicació familiar. Ofereix serveis de formació (tallers presencials, online i personalitzats), assessorament pedagògic, així com eines i jocs per treballar l'educació emocional, com el mapa emocional.