La Plataforma

Codi de bones pràctiques

El codi de bones pràctiques PDA Bullying recull els indicadors imprescindibles per l’abordatge integral de l’assetjament entre iguals tant per l’àmbit educatiu, formal i no formal, com per l'abordatge des de la perspectiva comunitària.

La responsabilitat de resolució d’un cas des de les institucions implica, a més dels centres educatius, a tots aquells professionals, serveis o equipaments que donen suport durant alguna fase del protocol.

Descarregar infografia

Formulari d'adhesió

0. PROMOCIÓ

 • Disposar d’un Pla de Convivència actiu que contempli estratègies de prevenció des d’una perspectiva de benestar.
 • Adaptar els protocols d’abordatge de tot tipus de violències a la pròpia realitat interna tant en prevenció com en detecció i en actuació.
 • Revisar i actualitzar de forma periòdica els documents que permeten la implementació del pla de convivència i dels protocols d’abordatge del conflicte.
 • Avaluar els factors protectors que permeten el desenvolupament saludable de la comunitat i analitzar els factors de risc que sustenten i agreugen el fenomen Bullying.

1. PREVENCIÓ

 • Aplicar projectes “proventius” que col·laborin en el creixement personal de l’alumnat i la resta de la comunitat educativa.
  * Desenvolupament d’habilitats per sostenir i potenciar el benestar individual i de grup dins i fora les xarxes.
 • Realitzar accions de “sensibilització”, específiques i continuades, envers l’assetjament i el ciberassetjament.
 • Potenciar models que permetin l’abordatge integral el conflicte.
  * Model dialògic, socioemocional, de mediació, disciplinari.
 • Contemplar la formació continuada dels agents familiars, socials, educatius, de salut, de seguretat i de servei.

2. DETECCIÓ

 • Afavorir l'empoderament a la infància i la joventut a fi d'alertar de situacions de risc (a través de canals de comunicació presencials i no presencials) potenciant la presència protectora de les persones adultes en un marc de convivència.
 • Fomentar específicament el desenvolupament d’habilitats en la participació activa i la comunicació en entorns digitals.
 • Observar el benestar a través d’eines que mesurin el moment relacional dels sistemes (famílies, equips educatius i grups d’infants i joves).
 • Disposar d'un equip de valoració, format i preparat, que donant resposta davant les alertes, pugui plantejar objectius pedagògics i definir intervencions per la resolució positiva d'un cas.
  * Coordinar, documentar, definir una estratègia, fer seguiment i avaluar.

3. ACTUACIÓ

 • Donar resposta un cop s’ha tipificat un cas mitjançant un equip preparat per la intervenció.
 • Disposar d’una estratègia enfocada cap al benestar en la resolució d’un cas.
  * Enfocament restauratiu, de no discriminació i apreciació de la diversitat, i de creixement personal.
 • Acompanyar la reparació del dolor i la restauració del benestar des de les pròpies competències.
 • Potenciar el mapatge d’actius de territori a fi de disposar d’una xarxa activa de suport i derivació d’actius de territori a fi de disposar d’una xarxa activa de suport i derivació.

 

Aquest Codi de Bones Pràctiques està validat i revisat per les entitats adherides a la Plataforma.

 

Publicat: 14 de març de 2019

Última actualització: 26 d'abril de 2021