Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)

L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria General de l'Esport. Conjuntament amb el Consell Català de l'Esport i el Centre d'Alt Rendiment de Catalunya, configuren els tres organismes que la Generalitat disposa per desenvolupar la seva política esportiva.

www.inefc.cat

L’INEFC és el centre d’ensenyament superior creat per la Generalitat de Catalunya que té com a missió, segons la Llei de l'esport, la formació, l’especialització i el perfeccionament de graduats i graduades en educació física i esport, i també per a la investigació científica i la divulgació dels seus treballs o estudis per a la formació.

Per acomplir aquesta missió, l'INEFC disposa de dos centres acadèmics. El de Barcelona, creat el curs 1975-1976, i el de Lleida, inaugurat el curs 1982-1983. Acadèmicament, els centres de Barcelona i de Lleida estan adscrits a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Lleida, respectivament.

Els dos centres acadèmics disposen d'una plantilla de professors amb reconeguda experiència en el camp de la docència i en l'exercici professional dels diferents àmbits de l'educació física i l'esport. Així mateix, l'INEFC compta amb una plantilla de personal d'administració i serveis que garanteix el funcionament operatiu de la institució.

https://inefc.gencat.cat/es/inefc/projectes_institucionals/responsabilitat-social/red-investigacion-bullying-deporte/material-red-investigacion-bullying-deporte/

#AmbElBullyingNoESJuga

#BullyingYDeporte