La Xixa

L'Associació La Xixa Teatre és una organització sense ànim de lucre, fundada el 2010 amb l'objectiu d'investigar, desenvolupar i multiplicar eines educatives i teatrals com a mitjà per a la transformació social, a través de la creació d'espais d'apoderament mitjançant Metodologies Participatives, Psicologia Orientada a Processos i Teatre de l'Oprimit per a generar processos de transformació individual i col·lectiva en contextos de vulnerabilitat social.

www.laxixateatre.org

 

Entre les temàtiques abordades inclouen:

 • La comunicació intercultural, la inclusió social i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i totes les formes de discriminació (i.e. per motius de classe social, edat, salut, etc.) des d'una perspectiva interseccional;

 • Polítiques d'equitat/igualtat de gènere i diversitat sexual;

 • Cultura de pau i convivència, ciutadania activa, compromís cívic i desenvolupament local;

 • Patrimoni cultural inclusiu;

 • Aprenentatge al llarg de la vida;

 • Educació escolar, abandó escolar i prevenció de comportaments de risc entre persones joves;

 • Sostenibilitat mediambiental.

La Xixa Teatre ha col·laborat amb PDA Bullying en la dinamització del debat sobre odi i discriminació.

 

Formació "Aprenentatge Segur i Inclusiu"
Educació digital i ciberbullying

Formació per a Professionals de l'àmbit educatiu (Educació Primària i Secundària)

Educació formal i no formal

 • Dates de les sessions: 13 de maig i 20 de maig de 10:00 a 14:00
 • Lloc: Associació de famílies monoparentals, C/ Erasme de Janer, 8, 08001 Barcelona
 • Adreçada a: professorat d'escola primària i secundària, personal escolar, educadors i educadores, monitors i monitores, treballadors i treballadores juvenils. Professionals d'educació no-formal
 • Gratuït · Places limitades · La formació inclou Treball Autònom

Projecte BODI: Diversitat cultural, de cos, gènere i salut en l'educació infantil

Amb l'objectiu de facilitar la inclusió i prevenir la discriminació, el projecte BODI investiga i proposa eines sobre com dur a terme activitats amb nenes i nens entre 3 i 8 anys per a valorar i treballar amb la diversitat en tota la seva amplitud: diversitat d'origen, d'ètnies, de gènere, de cossos i de salut. El projecte identifica tres fases fonamentals per a treballar la diversitat en els centres d'educació infantil:
1) formació del professorat,
2) inclusió i diàleg amb les famílies,
3) intervencions a l'aula.
Sobre cadascun d'aquests aspectes, el projecte ha elaborat manuals i guies en els quals es recullen les experiències adquirides, els casos pràctics trobats i les activitats i metodologies desenvolupades.

Recursos: 
 1. Una anàlisi comparativa dels programes d'estudi a nivell pre-primari a França, Itàlia, Xipre, Espanya i Àustria en què es presenten, per cada país, les matèries ensenyades, temes i activitats que estan relacionades amb els temes del cos, el gènere, la sexualitat, la salut i la diversitat de.
 2. Una recopilació de bones i males pràctiques escolars relacionades amb la cultura, el cos, el gènere, la sexualitat i la salut, de cadascun dels països socis, així com d'altres països.
 • Manual sobre la diversitat cultural en el cos, el gènere, la salut a les escolesUna eina de formació integral i pràctica per a professionals que treballen amb nenes i nens de 3-8 anys. El manual proposa l'anàlisi de casos reals que poden ocórrer en el treball amb les nenes, nens i famílies amb altres bagatges culturals, i facilita la identificació de solucions concretes al problema. El manual es compon de l'anàlisi de gairebé 50 casos d'incidents crítics relacionats amb les diferències culturals, de cos, gènere i salut. Els "Incidents crítics" són situacions on poden sorgir incomprensions i tensions vinculades a les diferències culturals (per exemple: diferents enfocaments per al contacte físic, els rols de gènere,  etc.).
 • Guia per a la participació de Pares i MaresUn kit d'eines per a les discussions temàtiques amb la qual introduir temes sensibles com el sexe, el cos i la salut amb les famílies de nenes i nens. L'objectiu, a través la recopilació de casos pràctics i bones pràctiques, és proporcionar eines, reflexió i formació a professionals de l'educació pre-primària perquè puguin introduir aquestes temàtiques amb els pares i mares del seu alumnat, a la recerca d'una millor aliança educativa.
 
Projecte FOTEL: Teatre fòrum contra l'abandó escolar prematur

L'objectiu del projecte FOTEL és examinar en quina mesura l'aplicació de la metodologia del Teatre Fòrum, combinat amb el coneixement pràctic de les relacions interculturals, pot ajudar professionals de l'educació i de l'ensenyament a reduir el risc de discriminació, assetjament escolar i abandó escolar prematur entre les i els joves d'entre 13 i 16 anys. Veient el fenomen de l'abandó escolar com una problemàtica complexa, moltes vegades vinculat a causes culturals o mancant diàleg, o també a la dificultat de la comunitat escolar de reconèixer i incloure minories socioculturals, el projecte es proposa intervenir en tres àrees crítiques principals:
 1. Problemes en les relacions professorat-alumnat i professorat-família relacionats amb les diferents expectatives socials i culturals de les parts
 2. Falta de competències del professorat per a treballar amb alumnat de diferents orígens ètnics i migratoris
 3. Problemes d'autoestima, confiança, gestió de l'estrès i experiències negatives prèvies (fracàs escolar, discriminació, assetjament escolar) i altres.
Recursos:
 • Exercicis pedagògics contra l'Abandó escolar PrematurUna guia didàctica en la qual es proporcionen eines pedagògiques, basades en metodologies dinàmiques i creatives com la de l'Incident Crític (IC) i la del Teatre Fòrum (TF), per a explorar els problemes amb els quals membres socialment i culturalment desfavorits de l'alumnat i professorat han d'enfrontar-se, així com les possibles solucions a aquests problemes. La guia va dirigida a professionals de l'educació i de l'ensenyament, per a ajudar a facilitar el desenvolupament de les habilitats socials del seu alumnat i a afavorir la col·laboració i la relació alumnat-professorat. Aquest mètode permet detectar i solucionar problemàtiques internes i externes a l'entorn escolar, observar a l'alumnat des d'una nova perspectiva, i ofereix una manera diferent d'explorar conflictes, plantejant preguntes que generen un autèntic diàleg entre iguals.
 
Projecte DREAMS: Fomentar la diversitat en la transició de Primària a Secundària para prevenir l'abandó escolar

L'objectiu principal del projecte DREAMS és prevenir l'abandó escolar prematur (AEP) donant suport a l'alumnat, professorat, famílies i comunitat escolar per a garantir una transició fluida de Primària a Secundària que inclogui totes les formes de diversitat.
Això inclou explorar les necessitats de l'alumnat i de la comunitat escolar en relació amb la transició, amb especial atenció a les dinàmiques relacionades amb el gènere, la diversitat cultural i els grups minoritaris, així com amb la discriminació, l'assetjament i qualsevol forma de violència.

Recursos:
 • Informe sobre bones pràctiquesLa transició de l'educació primària a la secundària per a prevenir l'abandó escolar des de la perspectiva de la diversitat. Un document que guiarà a la persona lectora a través dels conceptes i els vincles entre la transició de Primària a Secundària i el AEP, així com a través d'una comprensió més profunda dels factors de risc de l'abandó escolar prematur, com les diferències de gènere i el pertànyer a grups culturals o socials minoritaris i marginalitzats.
 • Manual per a professorat i orientadoresCreant Ponts. Facilitació de Transicions de Primària a Secundària basades en la diversitat per a prevenir el AEP. Un manual amb un innovador enfocament pedagògic basat en el teatre, que proporciona tots els passos necessaris per a preparar al professorat i al personal educatiu a posar en pràctica tallers creatius per a promoure la diversitat a les seves aules, abordar la transició entre l'escola primària i secundària, identificar signes de malestar i prevenir l'abandó escolar entre l'alumnat.
 • Guia per a famíliesTreballar les transicions des de casa. Facilitant les transicions basades en la diversitat de l'escola Primària a la Secundària per a prevenir l’AEP. Un document d'informació per a les famílies sobre el fenomen de l'abandó escolar i sobre la importància crucial de la transició entre l'escola primària i la secundària, que ofereix consells i eines per a comprendre les dificultats i acompanyar a les seves filles i fills en aquesta delicada fase, establint un diàleg amb elles/ells i amb l'escola
 • Curso en líneaDe l'escola primària a la secundària: una transició suau per a evitar l'abandó escolar. Una formació en línia per a professorat i personal escolar en què poden aprendre i practicar eines, activitats creatives i dinàmiques i habilitats per a acompanyar a l'alumnat en la transició des de l'escola primària a la secundària, prevenint, identificant i frenant els factors de risc que condueixen a l'abandó escolar prematur.
 • Canal youtube del projecte DREAMS, on és possible escoltar al professorat i l'alumnat parlar sobre la transició de l'escola primària a la secundària, conèixer millor el projecte i les activitats que s'han dut a terme en cada país, inspirar-se i prendre idees per a noves aplicacions.
Projecte IRIS: Intimitat, relacions i interculturalitat en el treball amb joves
 
El projecte IRIS es proposa explorar la intimitat, les relacions i la interculturalitat en la vida de les persones joves i treballadores juvenils.
L'objectiu és intentar, amb metodologies innovadores, participatives i creatives, analitzar i proposar solucions a aquells prejudicis, conflictes i malentesos, que poden pertorbar o comprometre les relacions socials entre persones joves de diferents cultures i els i les treballadores juvenils.

Recursos
 
Tots els recursos produïts pel projecte formen part de la pàgina web oficial de l’IRIS: https://intimacyacrosscultures.eu/?lang=es
 • Diversitat cultural en la intimitat i les relacions: Una caixa d'eines que convida a explorar de quina manera les diferències culturals en les concepcions de l'amistat, la intimitat i les relacions poden donar lloc a malentesos. En particular, presentem el concepte de "xoc cultural" i proposem formes en què podem utilitzar aquest concepte per a treballar amb la diferència cultural de manera positiva.
 • Llibre de situacions: Una col·lecció de 40 casos pràctics que il·lustren diversos tipus de "xocs culturals" de les relacions. Els relats, transcrits a partir de les experiències directes comptades per les treballadores i els treballadors juvenils, són classificades segons 6 temes principals: privat/públic, gènere, identitat professional, relació amb l'autoritat, relació amb les altres, relació amb els grups. Cada història és analitzada amb el mètode d'"incidents crítics” perquè puguem entendre en profunditat per què van ser un desafiament.
 • Habilitats per a connectar: Una recopilació d'aportacions teòriques, fitxes de mètodes i vídeos d'activitats perquè treballadores i treballadors juvenils, professionals de l'educació i de l'ensenyament puguin desenvolupar habilitats relacionals/emocionals o les de les persones joves amb les quals treballen.
 • Llibre de la bona proximitat: Una caixa d'eines que convida a les treballadores i els treballadors en l'àmbit de la joventut a reflexionar sobre les seves percepcions de la proximitat o distància adequades en les seves relacions amb persones joves en el context de la seva funció professional. En aquesta secció proposem activitats per a sensibilitzar a les i els professionals del treball amb joves sobre els seus principis, expectatives i pràctiques a l'hora de comprometre's i construir les seves relacions amb persones joves.
 • Habilitats per a la intimitat: En aquesta secció s’aprofundeix en l'exploració de la "intimitat", amb especial atenció al gènere i la sexualitat des d'una perspectiva intercultural. Es proposen idees i activitats per a comprendre millor qüestions com la manera en què les concepcions culturals del "gènere" influeixen en la forma en què ens sentim "dona" "home", cap d'ells o tal vegada tots dos.

 

STOP: Storytelling against Polarisation

Stop Polarization és un projecte a través del qual 5 organitzacions europees van investigar, crear i testar activitats creatives i recursos innovadors perquè professionals de l'educació, de l'ensenyament i del treball social puguin dinamitzar i fomentar el diàleg i la mútua comprensió en grups altament polaritzats, on la diversitat ideològica, social, o experiencial pot portar a conflictes, agressivitat i incomunicabilitat.
L'experiència ha donat importants resultats, demostrant com l'autoexpressió, l'escolta activa, la creativitat i la intel·ligència emocional poden tenir un paper actiu en la forma en què les persones perceben i comuniquen la seva identitat i el seu nivell de tolerància, comprensió i acceptació de les altres, cap a una convivència pacífica i respectuosa per a tothom.
 
Recursos

Tots els recursos del projecte es troben traduïts al castellà i es poden descarregar de manera gratuïta en la web del projecte.
 • Stop Polarization: Una introducció Un estudi sobre la polarització que explora les diferències i similituds en les narratives, actituds, valors, pors, desitjos, necessitats de les persones que pertanyen a diferents grups.
 • El llibre del mètode Stop Polarisation Un llibre que presenta com es pot utilitzar la narració d'històries per a combatre la polarització, oferint teoria i directrius que poden utilitzar-se com a font d'inspiració per a futures intervencions.
 • El joc de taula Stop Polarisation Un joc de cartes que animarà de manera lúdica a les participants a abordar les seves identitats, històries, posicions més o menys fixes i conflictes.
 • La caixa d'eines Stop Polarisation Una recopilació de les activitats utilitzades a les formacions i tallers de la Xixa Teatre. Aquest conjunt d'eines ajudarà a organitzar i dur a terme tallers amb grups polaritzats mitjançant el foment de la confiança, la cerca de punts en comú i la resolució de conflictes.