La Xixa

L'Associació La Xixa Teatre és una organització sense ànim de lucre, fundada el 2010 amb l'objectiu d'investigar, desenvolupar i multiplicar eines educatives i teatrals com a mitjà per a la transformació social, a través de la creació d'espais d'apoderament mitjançant Metodologies Participatives, Psicologia Orientada a Processos i Teatre de l'Oprimit per a generar processos de transformació individual i col·lectiva en contextos de vulnerabilitat social.

www.laxixateatre.org

 

Entre les temàtiques abordades inclouen:

 • La comunicació intercultural, la inclusió social i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i totes les formes de discriminació (i.e. per motius de classe social, edat, salut, etc.) des d'una perspectiva interseccional;

 • Polítiques d'equitat/igualtat de gènere i diversitat sexual;

 • Cultura de pau i convivència, ciutadania activa, compromís cívic i desenvolupament local;

 • Patrimoni cultural inclusiu;

 • Aprenentatge al llarg de la vida;

 • Educació escolar, abandó escolar i prevenció de comportaments de risc entre persones joves;

 • Sostenibilitat mediambiental.

La Xixa Teatre ha col·laborat amb PDA Bullying en la dinamització del debat sobre odi i discriminació.

 

Formació "Aprenentatge Segur i Inclusiu"
Educació digital i ciberbullying

Formació per a Professionals de l'àmbit educatiu (Educació Primària i Secundària)

Educació formal i no formal

 • Dates de les sessions: 13 de maig i 20 de maig de 10:00 a 14:00
 • Lloc: Associació de famílies monoparentals, C/ Erasme de Janer, 8, 08001 Barcelona
 • Adreçada a: professorat d'escola primària i secundària, personal escolar, educadors i educadores, monitors i monitores, treballadors i treballadores juvenils. Professionals d'educació no-formal
 • Gratuït · Places limitades · La formació inclou Treball Autònom