Maluenda Social

A través de col·laboracions amb associacions i fundacions sense ànim de lucre, Maluenda Social aconsegueix arribar a les persones que necessiten representació jurídica, però que no poden costejar-la.

www.maluenda.eu

 

 

Maluenda Social ha signat un conveni amb la Plataforma Colaborativa PDA Bullying, mitjançant el qual s'ofereix un servei d'atenció jurídica gratuïta a casos d'assetjament de persones sense els recursos econòmics necessaris per fer front un procés judicial d'aquesta mena.