Maluenda Social

A través de col·laboracions amb associacions i fundacions sense ànim de lucre, Maluenda Social aconsegueix arribar a les persones que necessiten representació jurídica, però que no poden costejar-la.

www.maluenda.eu

 

 

Maluenda Social ha signat un conveni amb la Plataforma Colaborativa PDA Bullying, mitjançant el qual s'ofereix un servei d'atenció jurídica gratuïta a casos d'assetjament de persones sense els recursos econòmics necessaris per fer front un procés judicial d'aquesta mena.

Lali Obradors, advocada penalista i responsable de Maluenda Social, va participar el 30 de novembre de 2023 en el Webinar "Desapercibidos en la red" organtzat per Fundación Aprender a Mirar i Consumidors Audiovisuals, dues de les entitats gestores de la plataforma PDA Bullying, a fi d'oferir claus per a un entorn digital saludable en els centres educatius, en el marc del Cicle per a Coordinadors de benestar.