Escola Municipal de Teatre de Villanueva del Arzobispo (Jaén)

Amb la premissa "Sentir, Jugar y Expresar" l'Escola Municipal de Teatre de Villanueva del Arzobispo (Jaén) ofereix un curs de teatre, creant un grup teatral en cada centre escolar i ensenyant des de l'aula a l'escenari. S'han generat obres com "Viernes", que aborda l'ús dels dispositius mòbils per part dels joves, o "La Red Social" que tracta en sis escenes els problemes d'imatge, ús de noves tecnologies i el dia a dia d'un Institut qualsevol.