Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM)

L'Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM) es va fundar el 1988 a partir de la tasca prèvia feta per un grup de treball creat el 1982. Realitza accions diverses a través de programes d’atenció, sensibilització i prevenció, ponències, presentació de campanyes, tallers, activitats formatives i recerca, amb l’objectiu de promoure i difondre els Drets de la Infància i Adolescència, eliminar qualsevol acte de violència i/o abús.