Consell Comarcal de l'Anoia

El Consell Comarcal de l'Anoia compta amb una comissió de prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals que funciona des de l’any 2016 amb la finalitat de millorar la coordinació dels professionals de la comarca davant de situacions d’assetjament entre iguals que es produeixin dins o fora dels centres educatius. 

 

GUIA D’ABORDATGE DEL BULLYING A LA COMARCA DE L'ANOIA - Eines per a professionals:
prevenció, detecció i intervenció (2024)

CIRCUIT DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ ENFRONT DE L’ASSETJAMENT ENTRE IGUALS A L’ANOIA

La comissió de prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals forma part de la Taula Territorial d’Infància i Adolescència de l’Anoia (TTIA), que coordina, impulsa i promou les polítiques d’infància a la comarca de l’Anoia. La comissió formada per professionals de diversos àmbits té com a objectius:

- Generar dinàmiques de treball en xarxa
- Definir protocols o circuits d’actuació comarcal

El circuit de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals dona resposta a la necessitat de definir canals clars de derivació i coordinació entre els professionals i agents socioeducatius de la comarca davant aquest fenomen.

Veure més sobre el recurs

CAMPANYA #PROUASSETJAMENT

“rebel.la’t i parla!” és l'eslogan de la campanya que apropa a la comunitat del territori a comunicar possibles casos d’assetjament entre iguals. La campanya de comunicació s’adreça especialment a joves i està formada per un vídeo i uns fulletons informatius.

El servei posa a disposició del jovent i la ciutadania un telèfon de contacte: 699 664 718 i un correu electrònic: mediacio@anoia.cat 

Veure més sobre el recurs

I JORNADA DE "BONES PRÀCTIQUES DE PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ ENFRONT DE L'ASSETJAMENT ENTRE IGUALS" #PREVENCIOBULLYING

El 14 de novembre de 2019 es va dur a terme la Jornada de bones pràctiques: prevenció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals. L’acte, organitzat pel Consell Comarcal de l’Anoia es va celebrar al Campus Motor Anoia i està impulsat per la Comissió de detecció, prevenció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals de la comarca.  

La conferència inaugural es va dissenyar en col·laboració amb PDA Bullying. Ramiro Ortegón, president de la Plataforma va compartir 11 idees claus per poder abordar el Bullying de forma integral.

Accedir a la presentació

Click aquí per accedir al lloc de la presentació

II JORNADA BONES PRÀCTIQUES: PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ ENFRONT DE L'ASSETJAMENT ENTRE IGUALS (CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA)

III JORNADA BONES PRÀCTIQUES: PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ ENFRONT DE L'ASSETJAMENT ENTRE IGUALS (CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA)

 Més info.

IV JORNADA BONES PRÀCTIQUES: PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ ENFRONT DE L'ASSETJAMENT ENTRE IGUALS (CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA)

Més info.

 

 

Formació "Espais Lliures de Bullying"

Durant aquest curs 2022-2023 Equip SEER (entitat gestora) que es nodreix del Model PDA Bullying facilita una formació de prevenció i sensibilització de l'assetjament entre iguals adreçada a entitats socioculturals dels municipis de la comarca de l’Anoia que treballen en l'àmbit del lleure, la cultura o l'esport.

Enllaç a la notícia de PDA per a més informació sobre la formació

Enllaç a la notícia del Consell Comarcal de l'Anoia per a més informació sobre la formació

 

Publicat: 14 de novembre de 2019

Actualizat: 27 de gener de 2023