Consell Comarcal de l'Anoia

El Consell Comarcal de l'Anoia compta amb una comissió de prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals que funciona des de l’any 2016 amb la finalitat de millorar la coordinació dels professionals de la comarca davant de situacions d’assetjament entre iguals que es produeixin dins o fora dels centres educatius. 

 

CIRCUIT DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ ENFRONT DE L’ASSETJAMENT ENTRE IGUALS A L’ANOIA

La comissió de prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals forma part de la Taula Territorial d’Infància i Adolescència de l’Anoia (TTIA), que coordina, impulsa i promou les polítiques d’infància a la comarca de l’Anoia. La comissió formada per professionals de diversos àmbits te com a objectius:

- Generar dinàmiques de treball en xarxa
- Definir protocols o circuits d’actuació comarcal

El circuit de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals dona resposta a la necessitat de definir canals clars de derivació i coordinació entre els professionals i agents socioeducatius de la comarca davant aquest fenomen.

Veure més sobre el recurs

CAMPANYA #PROUASSETJAMENT

“rebel.la’t i parla!” és l'eslogan de la campanya que apropa a la comunitat del territori a comunicar possibles casos d’assetjament entre iguals. La campanya de comunicació s’adreça especialment a joves i està formada per un vídeo i uns fulletons informatius.

El servei posa a disposició del jovent i la ciutadania un telèfon de contacte: 699 664 718 i un correu electrònic: mediacio@anoia.cat 

Veure més sobre el recurs

JORNADA DE "BONES PRÀCTIQUES DE PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ ENFRONT DE L'ASSETJAMENT ENTRE IGUALS" #PREVENCIOBULLYING

El 14 de novembre de 2019 es va dur a terme la Jornada de bones pràctiques: prevenció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals. L’acte, organitzat pel Consell Comarcal de l’Anoia es va celebrar a al Campus Motor Anoia i està impulsat per la Comissió de detecció, prevenció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals de la comarca.  

La conferència inaugural es va dissenyar en col·laboració amb PDA Bullying. Ramiro Ortegón, president de la Plataforma va compartir 11 idees claus per poder abordar el Bullying de forma integral.

Accedir a la presentació

 

Click aquí per accedir al lloc de la presentació