Urdimbre Social

Urdimbre Social és una Societat Cooperativa Andalusa d'Interès Social. Estableix el seu funcionament en tres àmbits d'intervenció dirigits a promoure una educació per a la vida, durant tota la vida: Intervenció Socioeducativa per a infància i joventut; Benestar Integral per a persones adultes i Educació Formal.

www.urdimbresocial.com

 

L'ordit (Urdimbre) és la trama sobre la qual es teixeix la vida. Com les xarxes que formen les neurones en el nostre cervell. Com el teixit social en el qual ens construïm com a persones. Com la malla preciosa i imperfecta de la família, dels amics i les experiències afectives de la nostra vida.

La creació de Urdimbre Social té el seu origen en la reflexió sobre les necessitats i inquietuds de la nostra societat actual. És en la intervenció en aquest entramat sociocultural on radica la rellevància de la seva aportació: teixir, entrellaçar i connectar recursos per al benefici, aprofitament i millora de la comunitat. Comprenen el Benestar Integral des de dominis en interacció dinàmica i necessària i que venen determinats tant per indicadors objectius com per valoracions subjectives: Intel·lectual; Físic; Ambiental; Material; Ocupacional; Social; Emocional i Suprapersonal.