Programa PDA Bullying

El Programa PDA Bullying és el conjunt de propostes de desenvolupament educatiu i comunitari que resulten del recull de bones pràctiques per a cada fase del protocol: prevenció, detecció, actuació. Es tracta de anar més enllà dels indicadors de qualitat aterrant a la realitat amb experiències reals. Aquí definim els àmbits d'aplicació d'aquestes experiències a través del Protocol PDA Bullying, el qual, no preten ser només un circuit d'abordatge, esdevé un marc de referència que acull totes les bones pràctiques existents a la societat.