Assoaciació REIR

Recursos Educatius per la Infància en Risc (REIR) és una entitat sense ànim de lucre formada per un grup de professionals de l’àmbit de l’educació social i el tercer sector. En equip, i des de la visió multidisciplinària que realitats complexes requereixen, creen i gestionen projectes i accions per a la millora de la situació dels col·lectius en risc d’exclusió social, principalment de la infància.