INS Molí de la Vila

INS Molí de la Vila de Capellades (Barcelona) esdevé un dels centres educatius de referència en el treball del Bullying. Compten amb el Certificat PDA Bullying (EXP14-07/17-004) i apliquen el programa #aquiproubullying de la Generalitat de Catalunya.

Link

 

 

RENOVACIÓ DEL CERTIFICAT

L'INS Molí de la Vila rep la renovació de la certificació (PDA_CE 2020-02/002) després de l'auditoria que revisa la promoció, la prevenció, la detecció i l'actuació que duu a terme el centre al llarg dels cursos i dins la seva estratègia d'abordatge integral a l'assetjament entre iguals.

A la fotografia: Margarida Pintó (Directora) i Oriol Julià (Director de SEER i Membre de la Plataforma PDA Bullying).

Saber més: veure certificat

ASSESSORAMENT PROTOCOL

El INS Molí de la Vila de Capellades (Catalunya), després d'anys de treball per a la convivència des de l'educació emocional es va assessorar ja al curs 2017-18 per integrar el protocol a la seva realitat de centre. 

Arran d'aquest procés va obtenir el certificat PDA Bullying: EXP14-07/17-004

PROGRAMA D'INCLUSIÓ DE L'EDUCACIÓ EMOCIONAL AL PROJECTE DE CENTRE

El INS treballa amb equip SEER per a la millora de la convivència a través de programes educatius de desenvolupament socioemocional. Integren des del 2011-12 elements clau de l'educació emocional dins del seu protecte educatiu a nivell de provenció.

PARTICIPACIÓ MOLÍ DE LA VILÀ A LA JORNADA DEL CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

"bones pràctiques de prevenció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals"

El INS presenta les bones pràctiques a la jornada del 14 de novembre de 2020.

veure presentació