Asociación Red Ética Global

Asociación Red Ética Global és una associació sense ànim de lucre que ofereix serveis de Compliance, Canal de denúncies, Protecció de dades, Assegurances Tècniques​. Psicologia, Protecció a la infància, Mediació en conflictes en l'empresa, Arbitratge, Dots, Renda perpètua, Fundacions, Associacions. Disposen d'un canal de Whistleblower per als centres docents i les Afas per a salvaguardar els interessos de la infància, on compen am un espai dedicat al bullying, així com serveis de gestió de riscos (ciberseguretat, etc.)