Associació Logos Projectes Socials

Logos és una associació sense afany de lucre nascuda per realitzar accions per afavorir la inserció sociolaboral dels col·lectius en risc del Camp de Tarragona, formada per tècnics de diferents àmbits professionals, educadors, pedagogs, antropòlegs, etc.