Fundación Aprender a Mirar

La Fundació Aprendre a Mirar és una entitat sense ànim de lucre, que impulsa el coneixement i l'ús de la netiqueta, la gestió eficaç de la privacitat i identitat a la xarxa i l'educació mediàtica que permet conèixer els drets com a usuaris i adquirir les competències bàsiques de l'àmbit audiovisual, al mateix temps que afavoreix la integració de valors de convivència, inclusió, igualtat, tolerància, solidaritat i participació.


www.fundacionaprenderamirar.org

Aprofitament dels continguts audiovisuals, recursos i activitats amb mirada crítica i pedagògica, mitjançant el Programa d'Educació Audiovisual, amb especialitzacions com la relativa al ciberbullying.

Desenvolupa projectes i programes en aquesta línea i dona suport en la gestió de la Plataforma Col·laborativa PDA Bullying procurant sinergies i promovent les bones pràctiques. Participa a nivell estatal a través del 'Programa d'acreditació de bones pràctiques i aplicació de polítiques públiques per a la prevenció, intervenció i seguiment de l'assetjament i ciberassetjament escolar', així com el 'Programa d'Educació Audiovisual en prevenció del ciberbullying i la violència a la infància en xarxes socials i mitjans digitals'. Partner del Centre d'Internet Segura dins del Projecte Europeu SIC-SPAIN.

⇐ Torna enrere