Creació audiovisual

Des del 2019 PDA Bullying aposta per promoure la creació audiovisual com a estratègia de prevenció del bullying i el cyberbullying. En aquesta línia, hem fet diverses col·laboracions en les quals s'han generat curtmetratges que esdevenen recursos de sensibilització del bullying.

Programa coMviure

Programa "comMiure" és un programa d'abordatge preventiu del Bullying mitjançant curtmetratges amb la metodologia APS

Aquest programa rep el suport de l'Ajuntament de Barcelona (infància) i la Xarxa de Drets dels Infants (XDI) de l'Acord Ciutadà des del curs 2020-2021, i és una col·laboració entre Equip SEER, Cinemocional i un parell de centres educatius de Barcelona.

El programa comViure proposa l'entrenament proventiu d'eines personals a través de l'educació emocional i un treball sensibilitzador a través d'eines de la creació audiovisual.

(click aquí per accedir al Programa coMviure)

 

Programa CINEmocional

  • Bruna ShortFilm: resultat del desplegament del programa d'acompanyament (Filmative 2018-19) per a joves que volen posar en marxa projectes audiovisuals amb impacte social positiu. Suport SEER + FAAM + TAC

 

  • Col·laboració Cinemocional amb Equip SEER

 

  • Programa CINEmocional amb el Suport de l'Ajuntament de Barcelona (Cultura-Educació):

Col·laboració Cinemocional amb Institut Poeta Maragall de Barcelona Curs 2021-2022

Col·laboració Cinemocional INS Anna Gironella Curs 2022-2023

 

(Click aquí per accedir al Programa CINEmocional)