Factoria F5

Primera escola digital inclusiva i solidària d'Espanya, basada en el model d'èxit de les escoles Simplon.co. Ofereixen formació gratuïta intensiva de 6 mesos en programació per a joves, enfocant-se en els col·lectius més desfavorits, procurant oportunitats formatives, laborals i vitals amb projectes socials.

www.factoriaf5.org

Factoria F5 col·labora amb la plataforma PDA Bullying en dos projectes com tastets reals en les seves formacions de programació, a fi d’utilitzar solucions obertes i que els joves disposin de projectes reals que suposin reptes de desenvolupament tecnològic amb un retorn social.

D'una banda, en el desenvolupament coordinat d'un nou mapa d'actius utilitzant programari lliure, a fi de que els centres educatius i les institucions puguin disposar del seu propi perfil amb un mapa específic personalitzable amb els seus actius geolocalitzats, així com un mapa global amb tots els actius que els usuaris van mapejant juntament amb els que PDA Bullying hi vagi incorporant. A finals de gener de 2020 s'ha presentat una primera versió funcional del sistema que s'anirà millorant i ampliant en properes formacions i a través de les proves pilot corresponents a nivell territorial.

D'altra banda, un grup d'alumnes va programar una primera versió d'un videojoc per a la prevenció del Bullying i el Ciberbullying. Una part del prototip del videojoc contempla la simulació de converses de missatgeria instantània mitjançant un xat interactiu amb diferents opcions per seguir les converses. L'objectiu és impulsar el seu desenvolupament amb un procés co-creatiu que doni lloc a un programa educatiu basat en l'ús del videojoc com a eina preventiva.