Colla Excursionista de Vilanova del Camí

La Colla Excursionista de Vilanova del Camí, comarca de l'Anoia, va ser fundada el 1999 i entre els seus objectius hi ha la pràctica i promoció de l'excursionisme, entès com una activitat esportiva i cultural i com una manifestació d'estima per la terra i per tots els elements que l'envolten, tenint molt presents tots els valors que li són propis com l'amistat, la companyonia, la igualtat, l'esperit de servei, la tolerància, l'esforç, la dedicació, la cultura de la feina ben feta...