Escola Vitae - Cicles Formatius d'Esport

El Centre Escola Vitae Barcelona Les Corts és un centre privat que imparteix el Cicle de Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva (TSEAS) antigament denominat Grau Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives (TAFAD). Situat en la localitat de Barcelona (Municipi i Província de Barcelona).