Pacific Medical Training

Empresa d'educació mèdica contínua situada als EUA, que ofereix cursos de certificació per a suport vital cardíac avançat (ACLS), suport vital avançat pediàtric (PALS) i suport vital bàsic (BLS). També disposen de cursos d'educació contínua que inclouen cursos de Monitor Tech, SVCA (reconeguts a tota Amèrica Llatina), així com recomanacions adreçades a la prevenció de suïcidis, al diagnòstic i la detecció de símptomes propis de l'assetjament, donant prioritat a la salut mental dels menors