MaQuinant Teatre

MaQuinant Teatre són dones creadores i compromeses, amb un clar propòsit de recerca sobre la realitat que
ens envolta. Aposten per obres de creació contemporània, on la poesia, la reflexió social i la necessitat d'una trobada pròxima amb el públic són fonamentals i tracten de derrocar les separacions entre públics, amb la convicció que un teatre que es dirigeix als nens ha d'interpel·lar i desestabilitzar també la raó adulta.