Edita

Edita.es és una plataforma dedicada a la publicació de projectes editorials de manera senzilla i col·lectiva, posant en contacte als escriptors amb els seus futurs lectors, amb el suport constant de l'editorial Carambuco ediciones. Entre els seus projectes es troba el llibre infantil "El Ovillo", a càrrec d'Amara Venayas, professora, il·lustradora i escriptora infantil, que s'ha sumat a la campanya #UnDiaMes per #SuperarElBullying i es troba en procés de mecenatge.