SeeRSport

SeeR i Sport és un projecte que col·labora amb Equip SEER (entitat gestora de la Plataforma PDA Bullying) i que treballa el rendiment esportiu a través del desenvolupament personal. Acompanya a esportistes i entitats en un creixement socialment responsable.

Amb clubs i equipaments esportius treballen la responsabilitat social a través de l'assessorament en protocols per a la convivència i la no-violència en grades, pista i, en definitiva, dins del seu programa d'abordatge del bullying. 

www.seersport.net

 

SeeRSport és l'entitat de referència en l'abordatge del bullying a l'àmbit esportiu, compta amb el suport mutu de la Plataforma PDA Bullying.

Es pot contactar si es necessita formació, suport en campanyes de sensibilització davant qualsevol mena de violència i, assessorament per a desenvolupar, millorar o certificar els protocols d'abordatge de l'assetjament entre iguals a l'esport.