Sonrieducando

Centre d'innovació educativa que té com a objectiu integrar i connectar les dimensions cognitives i formatives del nen. Es recolzen en metodologies actives, impulsant l'aprenentatge autònom i la intel·ligència emocional i han creat una escola de pares i mares com a iniciativa en la implicació de l'educació dels nens.