Escola Jacint Verdaguer

Escola de Castelldefels certificada com a “centre innovador” i que contribueix a la millora del sistema.

www.jverdaguer.cat

 

  • Des del 2010 els respectius projectes de direcció, estableixen el treball emocional com un objectiu a treballar durant els 4 anys que dura el projecte.
  • El vigent projecte de direcció (2019-23), estableix un objectiu específic sobre com "treballar al voltant del buylling"
  • Estan en POEFA, projecte amb fons europeus per treballar el bullying.