Ajuntament d'Alcàsser

L'Ajuntament d'Alcàsser és sensible a l'abordatge de l'assetjament escolar i per aquest motiu aposta per la millora dels seus protocols munipals. En aquest marc decideix donar suport al Codi de Bones Pràctiques fent camí en la millora de la resposta davant del Bullying.

Link


Foto assessorament municipal taula coordinadora

 


Foto assessorament municipal taula coordinadora

 

Amb el suport de: